Anti-ulcer agents ; Antiulcer drugs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anti-ulcer agents ; Antiulcer drugs
ศัพท์บัญญัติ: สารต้านแผลเปื่อย
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารต้านแผลเปื่อย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading