Anthuriums

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anthuriums
ศัพท์บัญญัติ: หน้าวัว
อักษรย่อ:
ความหมาย: หน้าวัว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading