Antarctica ; Antarctic regions

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antarctica ; Antarctic regions
ศัพท์บัญญัติ: ภูมิภาคแอนตาร์กติก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภูมิภาคแอนตาร์กติก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading