Angkor Wat (Angkor)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Angkor Wat (Angkor)
ศัพท์บัญญัติ: นครวัด
อักษรย่อ:
ความหมาย: นครวัด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading