Anesthetics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anesthetics
ศัพท์บัญญัติ: ยาระงับความรู้สึก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยาระงับความรู้สึก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading