Anesthesia, Local

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anesthesia, Local
ศัพท์บัญญัติ: การระงับความรู้สึกเฉพาะที่
อักษรย่อ:
ความหมาย: การระงับความรู้สึกเฉพาะที่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading