Amputation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amputation
ศัพท์บัญญัติ: การตัดแขนขาหรือส่วนที่ติดร่างกาย
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตัดแขนขาหรือส่วนที่ติดร่างกาย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading