Amphetamine abuse

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amphetamine abuse
ศัพท์บัญญัติ: พฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด
อักษรย่อ:
ความหมาย: พฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading