Ambassadors

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ambassadors
ศัพท์บัญญัติ: เอกอัครราชทูต
อักษรย่อ:
ความหมาย: เอกอัครราชทูต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading