Alum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alum
ศัพท์บัญญัติ: สารส้ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารส้ม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading