Alaska

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alaska
ศัพท์บัญญัติ: อลาสกา
อักษรย่อ:
ความหมาย: อลาสกา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading