Airbus A 380 (Jet transport)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Airbus A 380 (Jet transport)
ศัพท์บัญญัติ: แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง)
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading