African American legislators

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: African American legislators
ศัพท์บัญญัติ: ผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading