African American families

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: African American families
ศัพท์บัญญัติ: ครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading