Advertising photography

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Advertising photography
ศัพท์บัญญัติ: การถ่ายภาพโฆษณา
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถ่ายภาพโฆษณา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading