Actresses

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Actresses
ศัพท์บัญญัติ: นักแสดงสตรี
อักษรย่อ:
ความหมาย: นักแสดงสตรี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading