Action photography

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Action photography
ศัพท์บัญญัติ: การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading