Daily cover

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Daily cover
ศัพท์บัญญัติ: วัสดุกลบรายวัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: วัสดุกลบรายวัน
รายละเอียด: วัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ที่ใช้ในการกลบบนพื้นที่ของขยะมูลฝอยก่อนที่จะฝังขยะมูลฝอยในวันต่อไป หรือระหว่างชั้นของขยะมูลฝอยหรือชั้นสุดท้ายของการฝังกลบเพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ การซึมผ่านความชื้น การป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ ขยะมูลฝอยปลิว การควบคุมกลิ่น และการปรับปรุงด้านทัศนียภาพ
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม