Add-on emission control

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Add-on emission control
ศัพท์บัญญัติ: เทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษ
อักษรย่อ:
ความหมาย: เทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษซึ่งทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาไหม้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม