Acetabulum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acetabulum
ศัพท์บัญญัติ: เบ้าสะโพก
อักษรย่อ:
ความหมาย: เบ้าสะโพก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading