Academic decoration of honor

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Academic decoration of honor
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading