Abortion counseling

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abortion counseling
ศัพท์บัญญัติ: การให้คำปรึกษาการทำแท้ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: การให้คำปรึกษาการทำแท้ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading