Abalones

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abalones
ศัพท์บัญญัติ: หอยเป๋าฮื้อ
อักษรย่อ:
ความหมาย: หอยเป๋าฮื้อ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading