Motor fuel

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Motor fuel
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี