Dye Sensitized Solar Cell

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dye Sensitized Solar Cell
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
รายละเอียด: เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ ทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยอาจต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดให้ทำงานได้
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี