Trade adjustment assistance

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Trade adjustment assistance
ศัพท์บัญญัติ: การช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า
อักษรย่อ:
ความหมาย: การช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์