Access

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Access
ศัพท์บัญญัติ: โปรแกรมแอคเซส
อักษรย่อ:
ความหมาย: โปรแกรมแอคเซส
รายละเอียด: โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ผลิตและนำออกจำหน่ายโดยบริษัทไมโครซอฟต์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในระบบวินโดวส์
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์