Oligopoly

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Oligopoly
ศัพท์บัญญัติ: การผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย
อักษรย่อ:
ความหมาย: การผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์