Automation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Automation
ศัพท์บัญญัติ: การทำให้เป็นอัตโนมัติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทำให้เป็นอัตโนมัติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์