Asset revaluation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asset revaluation
ศัพท์บัญญัติ: การตีราคาทรัพย์สินใหม่
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตีราคาทรัพย์สินใหม่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์