Asset

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asset
ศัพท์บัญญัติ: ทรัพย์สิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทรัพย์สิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์