Arbitrage

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arbitrage
ศัพท์บัญญัติ: การซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์