Agricultural economics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural economics
ศัพท์บัญญัติ: เศรษฐศาสตร์การเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: เศรษฐศาสตร์การเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์