Advertising

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Advertising
ศัพท์บัญญัติ: การโฆษณา
อักษรย่อ:
ความหมาย: การโฆษณา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์