Regeneration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Regeneration
ศัพท์บัญญัติ: การเจริญทดแทน, การทำให้คืนสภาพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเจริญทดแทน, การทำให้คืนสภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ราชบัณฑิตยสถาน
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี