Nearest neighbor analysis (Statistics)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Nearest neighbor analysis (Statistics)
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี