Software configuration management

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Software configuration management
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี