Artificial Intelligence

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Artificial Intelligence
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AI
ความหมาย: ปัญญาประดิษฐ์
รายละเอียด:

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม หรืออีกความหมายหนึ่งคือ การสร้างเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้เหมือนคนที่ใช้ปัญญา หรือประดิษฐ์ปัญญาให้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถจำลองการทำงานต่างๆ เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเน้นแนวคิดตามแบบสมองมนุษย์ที่มีการวางแผนการเรียนรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนการเลือกแนวทางดำเนินการในลักษณะคล้ายมนุษย์

ประวัติความเป็นมาของ AI เกิดขึ้นราวปี ค.ศ. 1956 โดย จอห์น แมคคาร์ธี (John McCarthy) ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันอื่นดำเนินการวิจัยร่วมกันในมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) มหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองพรินซ์ตัน มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ เดิมชื่อวิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์ เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน หลังจากย้ายมาที่เมืองพรินซ์ตันในปี ค.ศ. 1896 การวิจัยร่วมกันในครั้งนั้นคือ เรื่องทฤษฎีอัตโนมัติ (Automata Theory) โครงข่ายใยประสาท และศึกษาเรื่องความฉลาด (Intelligence) และ John McCarthy เป็นผู้ตั้งชื่อให้กับศาสตร์สาขาใหม่นี้ว่า Artificial Intelligence : AI

งานทางด้าน AI นั้นมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้ ที่สำคัญ มีดังนี้

การแพทย์ มีการนำแขนกลเข้าไปช่วยการผ่าตัด เป็นการทำงานที่มีความปลอดภัยสูงและอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์ จึงเป็นการร่วมงานกันอย่างดีระหว่างคนกับเครื่องจักรกล

งานวิจัย มีการใช้ AI เข้ามาช่วย เช่น การสำรวจในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สามารถใช้หุ่นยนต์สำรวจลงไปทำงานแทนได้ เพราะเครื่องจักรมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ามนุษย์ และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ละเอียดและแม่นยำกว่า

ภาคอุตสาหกรรม เป็นการช่วยลดภาระทางต้นทุนการผลิต งานบางประเภทที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงสูง หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาทำงานทดแทนได้

การทหาร AI ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องบินไร้คนขับ รถถังไร้คนขับ เป็นต้น

แสดงได้ว่าการประยุกต์ใช้ AI มีความสำคัญอย่างมากในงานหลายด้านดังกล่าว ซึ่งแนวโน้มการพัฒนา AI มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคล้ายคลึงและมีความฉลาดที่เกือบจะทัดเทียมกันกับมนุษย์ทีเดียว

ที่มา :

http://www.vcharkarn.com/varticle/38450

http://www.baanjomyut.com/library/artificial_intelligence/index.html

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์