Author index

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Author index
ศัพท์บัญญัติ: ดัชนีผู้แต่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดัชนีผู้แต่ง
รายละเอียด:

Author Index

เป็นการนำชื่อผู้แต่ง ซึ่งอาจเป็นชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ลงเป็นรายการหลัก จะปรากฏในดัชนีซึ่งแบ่งตามลักษณะของสิ่งพิมพ์ที่นำมาจัดทำดัชนี ได้แก่ ดัชนีวารสาร ดัชนีหนังสือพิมพ์ และดัชนีหนังสือท้ายเล่ม

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์