Alternative title

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alternative title
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชื่อเรื่องรอง
รายละเอียด: ชื่อเรื่องเผื่อเรียก (Alternative title) คือ ชื่อที่พบในรายการบรรณานุกรมมากกว่าหนึ่งชื่อ หมายถึงชื่อเรื่องที่รอง หรือชื่อเรื่องที่สอง หรือชื่อเรื่องอีกชื่อของหนังสือที่ปรากฏเป็นภาษาเดียวกันกับชื่อเรื่อง มักมีคำว่า "หรือ" หรือคำว่า "or" เชื่อมโยง หรือคั่นอยู่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องที่เหมาะสม

เช่น มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
บางกอกแก้วกำศรวล หรือ นิราศนครศรีธรรมราช
Dakota land or The beauty of St.Paul

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์