TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 300 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Vacation homesบ้านพักผ่อนบ้านพักผ่อน
Vaccinationการให้วัคซีนการให้วัคซีน
Vaccination of animalsการให้วัคซีนสัตว์การให้วัคซีนสัตว์
Vaccinesวัคซีนวัคซีน
Vaccines, Combinedวัคซีนรวมวัคซีนรวม
Vaccuum extraction, Obstetricalการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
Vacuumสุญญากาศสุญญากาศ
Vacuum curettageการขูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสูญญากาศการขูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสูญญากาศ
Vacuum technologyเทคโนโลยีสุญญากาศเทคโนโลยีสุญญากาศ
Vacuum-tube voltmeterโวลต์มิเตอร์ชนิดหลอดสุญญากาศโวลต์มิเตอร์ชนิดหลอดสุญญากาศ
Vacuum-tubesหลอดสุญญากาศหลอดสุญญากาศ
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอดการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด
Vaginal creams, foams, and jelliesสารหล่อลื่นช่องคลอดสารหล่อลื่นช่องคลอด
Vaginal smearsการป้ายตรวจหาเชื้อจากช่องคลอดการป้ายตรวจหาเชื้อจากช่องคลอด
Vaginosis, Bacterialภาวะแบคทีเรียลวาไจโนลิสภาวะแบคทีเรียลวาไจโนลิส
Vagrant childrenเด็กจรจัดเด็กจรจัด
Vajrapani (Buddhist deity)วัชรปาณีวัชรปาณี
Valentine's Dayวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์)
Valproic acidกรดวัลโปรอิกกรดวัลโปรอิก
Valuationการประเมินราคาการประเมินราคา
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
Valuesค่านิยมค่านิยม
Valvesวาล์ววาล์ว
Vampiresแวมไพร์แวมไพร์
Van Allen radiation beltsแถบกัมมันตรังสีแวนอัลเลนแถบกัมมันตรังสีแวนอัลเลน
Vanadiumวาเนเดียมวาเนเดียม
Vandaแวนด้าแวนด้า
Vansรถตู้รถตู้
Vapor pressureความดันไอความดันไอ
Vapor-liquid equilibriumสมดุลสถานะระหว่างของเหลวกับไอสมดุลสถานะระหว่างของเหลวกับไอ
Variables (Mathematics)ตัวแปร (คณิตศาสตร์)ตัวแปร (คณิตศาสตร์)
Variationการแปรผันการแปรผัน
Varicose veinsหลอดเลือดดำขอดหลอดเลือดดำขอด
Variegated plantsไม้ด่างไม้ด่าง
Varietiesพันธุ์พันธุ์
Variety shows (Television programs)รายการวิพิธทัศนา (รายการโทรทัศน์)รายการวิพิธทัศนา (รายการโทรทัศน์)
Varnish and varnishingน้ำมันเคลือบเงาและการเคลือบเงาน้ำมันเคลือบเงาและการเคลือบเงา
Vascular diseasesโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือด
Vascular surgical proceduresศัลยกรรมหลอดเลือดศัลยกรรมหลอดเลือด
Vasculitisหลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดอักเสบ
Vase-paintingจิตรกรรมบนแจกันจิตรกรรมบนแจกัน
Vasectomyการตัดหลอดอสุจิการตัดหลอดอสุจิ
Vasesแจกันแจกัน
Vasoconstrictor agentsสารบีบหลอดเลือดสารบีบหลอดเลือด
Vasodilator agentsสารขยายหลอดเลือดสารขยายหลอดเลือด
VBScrip (Computer program language)วีบีสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)วีบีสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Veceroyaltyอุปราช (ตำแหน่ง)อุปราช (ตำแหน่ง)
Vector analysisเวกเตอร์วิเคราะห์เวกเตอร์วิเคราะห์
Vector spacesปริภูมิเวกเตอร์ปริภูมิเวกเตอร์
Vedasพระเวทพระเวท
Vegas (Computer file)เวกัส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เวกัส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Vegetable amaranthsผักขมพันธุ์ผักผักขมพันธุ์ผัก
Vegetable carvingการแกะสลักผักการแกะสลักผัก
Vegetable gardeningการทำสวนผักการทำสวนผัก
Vegetable juicesน้ำผักน้ำผัก
Vegetable oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันพืชอุตสาหกรรมน้ำมันพืช
Vegetable oil presses เครื่องบีบน้ำมันพืชเครื่องบีบน้ำมันพืช
Vegetable oilsน้ำมันพืชน้ำมันพืช
Vegetable oils as fuelน้ำมันพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงน้ำมันพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
Vegetable tradeอุตสาหกรรมผักอุตสาหกรรมผัก
Vegetablesผักผัก
Vegetables in human nutritionผักในโภชนาการมนุษย์ผักในโภชนาการมนุษย์
Vegetables, Thaiผักพื้นบ้านไทยผักพื้นบ้านไทย
Vegetarian convenience foodsอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูปอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูป
Vegetarian cookeryการปรุงอาหารมังสวิรัติการปรุงอาหารมังสวิรัติ
Vegetarian foodsอาหารมังสวิรัติอาหารมังสวิรัติ
Vegetarian restaurantsร้านอาหารมังสวิรัติร้านอาหารมังสวิรัติ
Vegetarian-Nhamแหนมมังสวิรัติแหนมมังสวิรัติ
Vegetarianismมังสวิรัติมังสวิรัติ
Vegetariansผู้บริโภคมังสวิรัติผู้บริโภคมังสวิรัติ
Vehicle detcteorsเครื่องตรวจจับยานพาหนะเครื่องตรวจจับยานพาหนะ
Vehiclesยานพาหนะยานพาหนะ
Veilsผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมหน้า
Veinsหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำ
Vending machinesตู้ขายของอัตโนมัติตู้ขายของอัตโนมัติ
Vending standsแผงลอยแผงลอย
Vendors and purchasersซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
Veneers and veneeringแผ่นวีเนียร์และการประกอบแผ่นวีเนียร์และการประกอบ
Venice (Italy)เวนิส (อิตาลี)เวนิส (อิตาลี)
Venn diagramsแผนภาพเวนแผนภาพเวน
Venoms ; Venomพิษสัตว์พิษสัตว์
Venous insufficiencyภาวะเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดดำไม่เพียงพอภาวะเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดดำไม่เพียงพอ
Venous thrombosisภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ
Ventilationการระบายอากาศการระบายอากาศ
Ventilators, Mechanical ; Respiratorsเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจ
Ventricular fibrillationการสั่นของหัวใจห้องล่างการสั่นของหัวใจห้องล่าง
Ventricular function, Leftการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
Venture capitalเงินร่วมลงทุนเงินร่วมลงทุน
Venus (Planet)ดาวศุกร์ดาวศุกร์
Verbคำกริยาคำกริยา
Verb phraseคำกริยาที่เป็นวลีคำกริยาที่เป็นวลี
Verbal self-defenseการพูดป้องกันตัวการพูดป้องกันตัว
Vernacular architectureสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
Verse drama, Thaiบทละครร้องไทยบทละครร้องไทย
Versificationแต่งเป็นโคลงแต่งเป็นโคลง
Version, Fetalการเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์การเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์
Vertebratesสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertical drainsท่อระบายแนวตั้งท่อระบายแนวตั้ง
Vertical integrationการรวมตัวของกิจการในแนวดิ่งการรวมตัวของกิจการในแนวดิ่ง
Vertigoเวียนศีรษะเวียนศีรษะ
Vesico-ureteral refluxปัสสาวะไหลย้อนปัสสาวะไหลย้อน
Vessantarajatakaเวสสันดรชาดกเวสสันดรชาดก
Vestibular function testsการทดสอบสมรรถภาพเวสติบูลาร์การทดสอบสมรรถภาพเวสติบูลาร์
Vestibuleเวสติบูลเวสติบูล
Veteransทหารผ่านศึกทหารผ่านศึก
Veterinariansสัตวแพทย์สัตวแพทย์
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์กายวิภาคสัตว์
Veterinary autopsyการตรวจซากทางสัตวแพทยศาสตร์การตรวจซากทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary bacteriologyวิทยาแบคทีเรียทางสัตวแพทยศาสตร์วิทยาแบคทีเรียทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary biologicalsชีวผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทยศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary dissectionการชำแหละซากทางสัตว์แพทย์การชำแหละซากทางสัตว์แพทย์
Veterinary drug residuesการตกค้างของยาในสัตว์การตกค้างของยาในสัตว์
Veterinary drugsยาของสัตว์ยาของสัตว์
Veterinary embryologyวิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทยศาสตร์วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary entomologyกีฏวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์กีฏวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary epidemiologyโรคระบาดในสัตว์โรคระบาดในสัตว์
Veterinary hospitalsโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์
Veterinary hygieneอนามัยสัตว์อนามัยสัตว์
Veterinary immunologyภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary libraryห้องสมุดสัตวแพทย์ศาสตร์ห้องสมุดสัตวแพทย์ศาสตร์
Veterinary medicineสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์
Veterinary mycologyกิณวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์กิณวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary pharmacologyเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary physiologyสรีรวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์สรีรวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary protozoologyวิทยาสิ่งมีชีวิตเซลส์เดียวทางสัตวแพทยศาสตร์วิทยาสิ่งมีชีวิตเซลส์เดียวทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary surgeryศัลยกรรมทางสัตว์แพทย์ศัลยกรรมทางสัตว์แพทย์
Veterinary toxicologyพิษวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์พิษวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary vaccinesวัคซีนสัตว์วัคซีนสัตว์
Veterinary vaccines industryอุตสาหกรรมวัคซีนสัตว์อุตสาหกรรมวัคซีนสัตว์
Veterinary virologyไวรัสวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
Vetiverหญ้าแฝกหญ้าแฝก
VHDL (Computer hardware description languageวีเอชดีแอล (ภาษามาตรฐานใช้บรรยายการทำงานของเครื่อง)วีเอชดีแอล (ภาษามาตรฐานใช้บรรยายการทำงานของเครื่อง)
Vibrationการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือน
Vibrio parahaemolyticusวิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัสวิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส
Vibrionaceaeวิบริโอเนเซียวิบริโอเนเซีย
Viceการทำชั่วการทำชั่ว
Vice controlการควบคุมการทำชั่วการควบคุมการทำชั่ว
Viceroysอุปราชอุปราช
Vicesความชั่วความชั่ว
Victimsผู้เสียหายผู้เสียหาย
Victims of crimesเหยื่ออาชญากรรมเหยื่ออาชญากรรม
Victims of dating violenceเหยื่อความรุนแรงในการนัดพบฉันท์ชู้สาวเหยื่อความรุนแรงในการนัดพบฉันท์ชู้สาว
Victims of family violenceเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว
Victims of terrorismผู้ประสบภัยจากการก่อการร้ายผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย
Video artวีดิทัศน์ศิลป์วีดิทัศน์ศิลป์
Video catalogsรายการวีดิทัศน์รายการวีดิทัศน์
Video compressionการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์การบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์
Video display terminalsเครื่องรับส่งภาพปลายทางเครื่องรับส่งภาพปลายทาง
Video gamesวีดิโอเกมส์วีดิโอเกมส์
Video recordingการบันทึกวีดิทัศน์การบันทึกวีดิทัศน์
Video recordingsวัสดุวีดิทัศน์วัสดุวีดิทัศน์
Video recordings for foreign speakersวัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศวัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ
Video rental servicesบริการให้เช่าวัสดุวีดิทัศน์บริการให้เช่าวัสดุวีดิทัศน์
Video tape advertisingโฆษณาทางแถบวีดิทัศน์โฆษณาทางแถบวีดิทัศน์
Video tape industryอุตสาหกรรมแถบวีดิทัศน์อุตสาหกรรมแถบวีดิทัศน์
Video tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบวีดิทัศน์เครื่องบันทึกและเล่นแถบวีดิทัศน์
Video tapesแถบวีดิทัศน์แถบวีดิทัศน์
Video tapes in educationแถบวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาแถบวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
Videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
Videodisc playersเครื่องเล่นจานวีดิทัศน์เครื่องเล่นจานวีดิทัศน์
Videodiscsจานวีดิทัศน์จานวีดิทัศน์
Videotex systemsระบบวีดิสารระบบวีดิสาร
Vienna Covention for the Protection of the Ozone Layer (1985). Protocols, etc. 1987 Sept. 15อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน (ค.ศ.1985). พิธีสาร, ฯลฯ, 15 กันยายน ค.ศ. 1987อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน (ค.ศ.1985). พิธีสาร, ฯลฯ, 15 กันยายน ค.ศ. 1987
Vietnamเวียดนามเวียดนาม
Vietnameseชาวเวียดนามชาวเวียดนาม
Vietnamese languageภาษาเวียดนามภาษาเวียดนาม
Vietnamese War, 1961-1975สงครามเวียดนาม, ค.ศ. 1961-1975สงครามเวียดนาม, ค.ศ. 1961-1975
View camerasกล้องทิวทัศน์กล้องทิวทัศน์
Viewsทัศนียภาพทัศนียภาพ
Views on economicsทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
Views on water resources developmentทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ
Views on...ทัศนะเกี่ยวกับ...ทัศนะเกี่ยวกับ...
Vijnaptimatrataวิชญปติมาตรตาวิชญปติมาตรตา
Vikingsชาวไวกิ้งชาวไวกิ้ง
Village communitiesชุมชนหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้าน
Villagesหมู่บ้านหมู่บ้าน
Villains in motion picturesตัวโกงในภาพยนตร์ตัวโกงในภาพยนตร์
Vinaพิณพิณ
Vinayapitaka Vimativinodanitikaวิมติวิโนทนีฏีกาวิมติวิโนทนีฏีกา
Vinegarน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชู
Vintnersผู้ผลิตไวน์และผู้ค้าไวน์ผู้ผลิตไวน์และผู้ค้าไวน์
Violenceความรุนแรงความรุนแรง
Violence in mass mediaความรุนแรงในสื่อมวลชนความรุนแรงในสื่อมวลชน
Violence in motion picturesความรุนแรงในภาพยนตร์ความรุนแรงในภาพยนตร์
Violence on televisionความรุนแรงในโทรทัศน์ความรุนแรงในโทรทัศน์
Violinไวโอลินไวโอลิน
Violin and piano musicดนตรีบรรเลงไวโอลินและเปียโนดนตรีบรรเลงไวโอลินและเปียโน
Violin musicดนตรีบรรเลงไวโอลินดนตรีบรรเลงไวโอลิน
Violin with orchestraไวโวลินประกอบวงดุริยางค์ไวโวลินประกอบวงดุริยางค์
Violoncelloวิโอลองเชลโลวิโอลองเชลโล
Vipasyana (Buddhism)วิปัสสนาวิปัสสนา
Viperaงูแมวเซางูแมวเซา
Viral hepatitis vaccinesวัคซีนไวรัสตับอักเสบวัคซีนไวรัสตับอักเสบ
Viral marketingการตลาดแบบบอกต่อการตลาดแบบบอกต่อ
Virologyไวรัสวิทยาไวรัสวิทยา
Virtual computer systemsระบบคอมพิวเตอร์เสมือนระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
Virtual museumsพิพิธภัณฑ์เสมือนพิพิธภัณฑ์เสมือน
Virtual reality in architectureความเป็นจริงเสมือนในสถาปัตยกรรมความเป็นจริงเสมือนในสถาปัตยกรรม
Virtual reality in mangementความเป็นจริงเสมือนทางการจัดการความเป็นจริงเสมือนทางการจัดการ
Virtual storage (Computer science)หน่วยเก็บเสมือนหน่วยเก็บเสมือน
Virtueการทำดีการทำดี
Virtuesความดีความดี
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา)ความดี (พุทธศาสนา)
Virus diseasesโรคไวรัสโรคไวรัส
Virusesไวรัสไวรัส
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง)
Visakabucha Dayวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
Visasวีซาวีซา
Viscosityความหนืดความหนืด
Visi cale (Computer program)วิสิแคลด์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)วิสิแคลด์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Visioวิสิโอวิสิโอ
Visionการเห็นการเห็น
Vision disordersสายตาผิดปกติสายตาผิดปกติ
Vision, Lowจักษุวิสัยต่ำจักษุวิสัยต่ำ
Visit Thailand Year, 1987ปีท่องเที่ยวไทย, 2530ปีท่องเที่ยวไทย, 2530
Visitors, Foreignอาคันตุกะชาวต่างประเทศอาคันตุกะชาวต่างประเทศ
Visits of stateการเยือนต่างประเทศการเยือนต่างประเทศ
Visual acuityความชัดของสายตาความชัดของสายตา
Visual communicationทัศนนิวิททัศนนิวิท
Visual FoxPro for Windowsวิชวล ฟอกซ์โปร สำหรับวินโดวส์วิชวล ฟอกซ์โปร สำหรับวินโดวส์
Visual perceptionการรับรู้ทางสายตาการรับรู้ทางสายตา
Visual programming (Computer Science)การโปรแกรมเชิงภาพ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)การโปรแกรมเชิงภาพ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
VisualAgeวิชวลเอจวิชวลเอจ
Visuddhimaggaวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรค
Vital capacityความจุชีพของปอดความจุชีพของปอด
Vital forceพลังชีวิตพลังชีวิต
Vital signsสัญญาณชีพสัญญาณชีพ
Vitalityความมีชีวิตความมีชีวิต
Vitamilk (Trademark)ไวตามิ้ลค์ไวตามิ้ลค์
Vitamin Aวิตามินเอวิตามินเอ
Vitamin A deficiencyภาวะพร่องวิตามินเอภาวะพร่องวิตามินเอ
Vitamin B complexวิตามินบีรวมวิตามินบีรวม
Vitamin B12วิตามินบี 12วิตามินบี 12
Vitamin B6วิตามินบี 6วิตามินบี 6
Vitamin C ; Ascorbic acidวิตามินซีวิตามินซี
Vitamin Dวิตามินดีวิตามินดี
Vitamin Eวิตามินอีวิตามินอี
Vitaminsวิตามินวิตามิน
Viticultureการปลูกองุ่นการปลูกองุ่น
Vitiligoด่างขาวด่างขาว
Vitrectomyการผ่าตัดวุ้นตาการผ่าตัดวุ้นตา
Vocabularyคำศัพท์คำศัพท์
Vocal musicเพลงร้องเพลงร้อง
Vocal scores with guitarโน้ตเพลงร้องประกอบกีตาร์โน้ตเพลงร้องประกอบกีตาร์
Vocalizationการออกเสียงสระการออกเสียงสระ
Vocational educationการศึกษาทางอาชีพการศึกษาทางอาชีพ
Vocational guidanceการแนะแนวอาชีพการแนะแนวอาชีพ
Vocational interestsความสนใจทางอาชีพความสนใจทางอาชีพ
Vocational qualificationsคุณสมบัติทางอาชีพคุณสมบัติทางอาชีพ
Vocational rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
Vocational school dropoutsการออกกลางคันขั้นอาชีวศึกษาการออกกลางคันขั้นอาชีวศึกษา
Vocational school graduatesบัณฑิตอาชีวศึกษาบัณฑิตอาชีวศึกษา
Vocational school studentsนักเรียนอาชีวศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา
Vocational teachersครูอาชีวศึกษาครูอาชีวศึกษา
Vocational training centersสถานฝึกอบรมและฝึกอาชีพสถานฝึกอบรมและฝึกอาชีพ
Voice disordersความผิดปกติทางเสียงความผิดปกติทางเสียง
Voice mail systemsไปรษณีย์เสียงไปรษณีย์เสียง
Voice trainingการฝึกเสียงพูดการฝึกเสียงพูด
Volatile organic compoundsสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
Volcanoesภูเขาไฟภูเขาไฟ
Volleyballวอลเลย์บอลวอลเลย์บอล
Voltage regulatorsตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า
Voltmeterโวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์
Voltohmmeterโวลต์โอห์มมิเตอร์โวลต์โอห์มมิเตอร์
Volume (Cubic content)การคำนวณปริมาตรการคำนวณปริมาตร
Volumetric analysisการวิเคราะห์ปริมาตรการวิเคราะห์ปริมาตร
Voluntarismงานอาสาสมัครงานอาสาสมัคร
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรมอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม
Volunteer workers in child welforeอาสาสมัครในงานสงเคราะห์เด็กอาสาสมัครในงานสงเคราะห์เด็ก
Volunteer workers in community developmentอาสาสมัครในงานพัฒนาชุมชนอาสาสมัครในงานพัฒนาชุมชน
Volunteer workers in community health servicesอาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชนอาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน
Volunteer workers in correctionsอาสาสมัครในงานทัณฑวิทยาอาสาสมัครในงานทัณฑวิทยา
Volunteer workers in credit unionsอาสาสมัครในสถาบันการเงินเครดิตยูเนียนอาสาสมัครในสถาบันการเงินเครดิตยูเนียน
Volunteer workers in criminal justice administrationอาสาสมัครในงานบริหารงานยุติธรรมทางอาญาอาสาสมัครในงานบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
Volunteer workers in educationครูอาสาสมัครครูอาสาสมัคร
Volunteer workers in governmentอาสาสมัครในงานบริหารรัฐกิจอาสาสมัครในงานบริหารรัฐกิจ
Volunteer workers in hospitalsอาสาสมัครในโรงพยาบาลอาสาสมัครในโรงพยาบาล
Volunteer workers in medical careอาสาสมัครในงานบริการทางการแพทย์อาสาสมัครในงานบริการทางการแพทย์
Volunteer workers in mental healthอาสาสมัครในงานสุขภาพจิตอาสาสมัครในงานสุขภาพจิต
Volunteer workers in social serviceอาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์
Volunteersอาสาสมัครอาสาสมัคร
Volvariella volvaceaเห็ดฟางเห็ดฟาง
Volvo Automobileรถยนต์วอลโว่รถยนต์วอลโว่
Vomitingการอาเจียนการอาเจียน
von Willebrand factorวอน วิลลีแบรนด์ แฟคเตอร์วอน วิลลีแบรนด์ แฟคเตอร์
Vortex-motionคลื่นวนคลื่นวน
Votingการลงคะแนนเสียงการลงคะแนนเสียง
Vowelsสระสระ
Vowsการบนบานการบนบาน
Voyages and travelsการเดินทางการเดินทาง
Voyages around the worldการเดินทางรอบโลกการเดินทางรอบโลก
Voyeurism in motion picturesความรู้สึกกำหนัดจากการแอบมองในภาพยนตร์ความรู้สึกกำหนัดจากการแอบมองในภาพยนตร์
VRML (Computer program language)วีอาร์เอ็มแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)วีอาร์เอ็มแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
VSATs (Telecommunication)วีแซด (โทรคมนาคม)วีแซด (โทรคมนาคม)
Vulcanizationการเกิดยางสุกการเกิดยางสุก
Vulvaอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรีอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี
Vulvar diseasesโรคอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรีโรคอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี
Vunsen (Noodles)วุ้นเส้นวุ้นเส้น