เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 42 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
walkway plankwalkway plankอาคารแผ่นพื้นทางข้าม
wall frictionwall frictionความฝืดกำแพง
warning lead timewarning lead timeเวลาเตือนภัย
warped transitionwarped transitionส่วนเชื่อมต่อลักษณะโค้ง
wash loadwash loadตะกอนชะล้าง
waste channelwaste channelร่องทิ้งน้ำ
wastewaywastewayทางทิ้งน้ำ
water application efficiencywater application efficiencyประสิทธิภาพในการให้น้ำ
water balancewater balanceสมดุลน้ำ
water contentwater contentปริมาณความชื้น
water cushionwater cushionบ่อน้ำนิ่ง
water dutywater dutyชลภาระ
water hammerwater hammerค้อนน้ำ
water losseswater lossesการระเหยทั้งหมด
water masterwater masterหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
water millwater millโรงงานพลังน้ำ
water partingwater partingสันปันน้ำ
water requirementwater requirementความต้องการน้ำของพื้นที่เพาะปลูก
water surface profilewater surface profileรูปตัดตามยาวผิวน้ำ
water tablewater tableระดับน้ำใต้ดิน
water turbinewater turbineกังหันน้ำ
water wheelwater wheelหลุก, ล้อหมุนน้ำ
water yearwater yearปีน้ำ
waterloggingwaterloggingสภาพน้ำขังใต้ผิวดิน
watershedwatershedบริเวณลุ่มน้ำ, พื้นที่รับน้ำ
watershedwatershedสันปันน้ำ
watershed managementwatershed managementการจัดการลุ่มน้ำ
waterstopwaterstopวัสดุกันน้ำ
wave height recorderwave height recorderเครื่องบันทึกความสูงคลื่น
wave making apparatuswave making apparatusเครื่องทำคลื่น
weed controlweed controlการควบคุมวัชพืช
weep holeweep holeรูระบายน้ำ
weepsweepsลิ้นลดความดัน
weight densityweight densityน้ำหนักจำเพาะ
weighted creep lengthweighted creep lengthระยะไหลซึมถ่วงน้ำหนัก
weighted creep ratioweighted creep ratioอัตราส่วนไหลซึมถ่วงน้ำหนัก
weirweirฝาย
weir headweir headความสูงของน้ำเหนือสันฝาย
wetlandwetlandพื้นที่ชุ่มน้ำ
wetted perimeterwetted perimeterเส้นขอบเปียก
wilting pointwilting pointจุดเหี่ยวเฉา
wing wallwing wallกำแพงปีก