เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 16 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
v-notch weirv-notch weirฝายสามเหลี่ยม
valvevalveประตูน้ำ, ลิ้น
vapor pressurevapor pressureความดันไอ
varied flowvaried flowการไหลแบบไม่สม่ำเสมอ
velocity headvelocity headเฮดความเร็ว
velocity of approachvelocity of approachความเร็วก่อนเข้าอาคาร
vena contractavena contractaวีนาคอนแทร็กตา
venturi meterventuri meterมาตรเวนจูรี
vertical creepvertical creepการไหลซึมแนวดิ่ง
vertical drainvertical drainทางระบายน้ำแนวดิ่ง
vertical dropvertical dropอาคารน้ำตก
vertical lift gatevertical lift gateบานยกแนวดิ่ง
vibrating rollervibrating rollerรถบดแบบสั่นสะเทือน
viscosimeterviscosimeterเครื่องวัดความหนืด
voidvoidช่องว่าง
void ratiovoid ratioอัตราส่วนช่องว่าง