เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 16 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
unconfinedunconfinedกำลังอัด
unconsolidated sedimentunconsolidated sedimentตะกอนร่วน
underground damunderground damเขื่อนใต้ดิน
uniform flowuniform flowการไหลแบบสม่ำเสมอ
unit dry weightunit dry weightหน่วยน้ำหนักแห้ง
unit hydrographunit hydrographกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
unit of permeabilityunit of permeabilityการนำชลศาสตร์
unsaturated soilunsaturated soilดินไม่อิ่มตัว
unsteady flowunsteady flowการไหลแบบไม่คงที่
unsteady non-uniform flowunsteady non-uniform flowการไหลไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ
uplift pressureuplift pressureความดันขึ้นของน้ำ
upper rule curveupper rule curveกราฟจัดการน้ำเส้นบน
upstream controlupstream controlการควบคุมโดยเหนือน้ำ
upstream fillupstream fillเปลือกเหนือน้ำ
upstream impervious blanketupstream impervious blanketผืนทึบน้ำด้านเหนือน้ำ
upstream shellupstream shellเปลือกเหนือน้ำ