เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 17 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
n-year floodn-year floodน้ำท่วม n-ปี
nappenappeแผ่นน้ำ
natural drainagenatural drainageการระบายน้ำตามธรรมชาติ
navigation locknavigation lockประตูเรือสัญจร
neap tideneap tideน้ำตาย
neckneckพื้นที่คอด, พื้นดินคอด
neckneckส่วนคอด
neck cutoffneck cutoffลำน้ำลัดส่วนคอด
net rainfallnet rainfallปริมาณฝนสุทธิ
net water applicationnet water applicationปริมาณน้ำสุทธิที่ให้แก่พืช
night-storage irrigation systemnight-storage irrigation systemระบบชลประทานแบบสำรองน้ำกลางคืน
Non-arable landNon-arable landพื้นดินเพาะปลูกไม่ได้
normal depthnormal depthความลึกปกติ
normal faultnormal faultรอยเลื่อนปกติ
normal pool levelnormal pool levelระดับกักเก็บปกติ
northingnorthingระยะกำหนดนับเหนือ
notched weirnotched weirฝายบาก