เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 52 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
gabiongabionกล่องลวดถักบรรจุหิน
gategateบานบังคับน้ำ
gate chambergate chamberห้องบาน
gate sealgate sealผนึกขอบบาน
gate valvegate valveประตูน้ำแบบบาน
gated spillwaygated spillwayอาคารทางระบายน้ำล้นแบบมีบาน
gauge datumgauge datumระดับอ้างอิงของเสาวัดระดับ
gauging stationgauging stationสถานีวัดน้ำ
geodimetergeodimeterมาตรวัดระยะ
geographic information systemgeographic information systemระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส)
geographic namegeographic nameชื่อภูมิศาสตร์
geographic positiongeographic positionตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
geohydrologygeohydrologyธรณีอุทกวิทยา
geologygeologyธรณีวิทยา
geophysicsgeophysicsธรณีฟิสิกส์
Geosynthetic Clay LinerGeosynthetic Clay Linerแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์
geotextilegeotextileแผ่นใยสังเคราะห์
Global Positioning SystemGlobal Positioning Systemระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (จีพีเอส)
Government Fiscal Management Information SystemGovernment Fiscal Management Information Systemระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
gradationgradationส่วนคละ
gradinggradingการปรับระดับดิน
gradually varied flowgradually varied flowการไหลแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย
granitegraniteหินแกรนิต
gravelgravelกรวด
gravitational watergravitational waterน้ำอิสระ
gravity arch damgravity arch damเขื่อนแรงโน้มถ่วงโค้ง
gravity weirgravity weirฝายแรงโน้มถ่วง
gridgridกริด
groovegrooveร่องบาน
gross capacity reservoirgross capacity reservoirความจุอ่างเก็บน้ำ
gross storagegross storageความจุอ่างเก็บน้ำ
ground water runoffground water runoffน้ำท่าใต้ดิน
groundwatergroundwaterน้ำบาดาล
groundwater flowgroundwater flowการไหลของน้ำใต้ดิน
groundwater hydrologygroundwater hydrologyธรณีอุทกวิทยา
groundwater rechargegroundwater rechargeการเติมน้ำใต้ดิน
groundwater reservoirgroundwater reservoirอ่างเก็บน้ำใต้ดิน
groundwater runoffgroundwater runoffน้ำท่าใต้ดิน
groutgroutวัสดุอัดฉีด
grouted riprapgrouted riprapหินเรียงยาแนว
groutinggroutingการอัดฉีด
grouting galleriesgrouting galleriesอุโมงค์เพื่อการอัดฉีด
groutstopgroutstopวัสดุกั้นอัดฉีด
groynegroyneรอ
guard gateguard gateบานปิดซ่อม
guard postguard postเสากันตก
guard railguard railราวกันตก
guide bundguide bundกำแพงนำน้ำ
guide wallguide wallกำแพงนำน้ำ
gulley; gullygulley; gullyร่องน้ำเซาะ
gully erosiongully erosionการกร่อนแบบร่องธาร
guniteguniteปูนพ่น