เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

หมวด เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
มีคำศัพท์ 1,296 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 54 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
earth canalearth canalคลองดิน
earth damearth damเขื่อนดิน
earth flowearth flowดินไหล
earth pressure cellearth pressure cellอุปกรณ์วัดแรงดันดิน
earthfill damearthfill damเขื่อนดิน
earthquakeearthquakeแผ่นดินไหว
earthquake factorearthquake factorตัวคูณค่าแผ่นดินไหว
earthquake periodearthquake periodช่วงแผ่นดินไหว
eastingeastingระยะกำหนดนับตะวันออก
echo sounderecho sounderเครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน
echo soundingecho soundingการหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน
ecologyecologyนิเวศวิทยา
ecosystemecosystemระบบนิเวศ
eddy floweddy flowการไหลวน
effective forceeffective forceแรงประสิทธิผล
effective pressureeffective pressureความดันประสิทธิผล
effective rainfalleffective rainfallฝนใช้การได้
effluenteffluentธารรับน้ำใต้ดิน
effluenteffluentน้ำทิ้ง
effluenteffluentลำน้ำสาขา
El NiñoEl Niñoเอลนีโญ
elbow meterelbow meterเครื่องวัดอัตราการไหลแบบข้องอ
electric logelectric logผลบันทึกทางไฟฟ้า
electrical conductivityelectrical conductivityความนำไฟฟ้า
elevated flumeelevated flumeสะพานน้ำ
elevationelevationระดับความสูง
embankmentembankmentคัน
embankment damembankment damเขื่อนวัสดุถม
emergenceemergenceจุดธารโผล่
emergency spillwayemergency spillwayทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน
end baffleend baffleแผงปะทะน้ำด้านท้าย
end bearing pileend bearing pileเสาเข็มดาล
end sillend sillแผงปะทะน้ำด้านท้าย
energy dissipatorenergy dissipatorส่วนสลายพลังงาน
energy grade lineenergy grade lineเส้นลาดพลังงาน
energy gradientenergy gradientลาดพลังงาน
energy headenergy headเฮดพลังงาน
entrance lossentrance lossการสูญเสียที่ทางเข้า
epicenter; epicentrumepicenter; epicentrumศูนย์กลางแผ่นดินไหว
equatorequatorเส้นศูนย์สูตร
equipotential lineequipotential lineเส้นศักย์เท่ากัน
erosionerosionการกร่อน
erosionerosionการกัดเซาะ
evaporationevaporationการระเหย
evaporation panevaporation panถาดวัดการระเหย
evaporimeterevaporimeterเครื่องวัดการระเหยของน้ำ, มาตรวัดการระเหย
evapotranspirationevapotranspirationการคายระเหย
excess hydrostatic pressureexcess hydrostatic pressureความดันน้ำส่วนเกิน
excess rainfallexcess rainfallปริมาณฝนส่วนเกิน
exit gradientexit gradientลาดพลังงานที่จุดออก
expansion jointexpansion jointรอยต่อเผื่อการขยายตัว
expected rainfallexpected rainfallฝนคาดการณ์
exploratory boreholeexploratory boreholeหลุมสำรวจ
extreme floodextreme floodน้ำท่วมสุดโต่ง