ตลาดทุน

หมวด ตลาดทุน
มีคำศัพท์ 260 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Acquisition of Assetการได้มาซึ่งสินทรัพย์การได้มาซึ่งสินทรัพย์
Advance Resilience Matching Systemระบบ ARMSARMSระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
Agency Problemปัญหาจากตัวแทนปัญหาจากตัวแทน
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีAGMการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
Arbitrationอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
Asian Bond Fundกองทุนพันธบัตรเอเชีย ABFกองทุนพันธบัตรเอเชีย
Asian Bond Fund 2กองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่ 2ABF2กองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่ 2
Atrial fibrillationเอเทรียล ไฟบริเลชั่นเอเทรียล ไฟบริเลชั่น
Audit committeeคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
Automated order matching การจัดคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติAOMการจัดคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ
Automated System for the Stock Exchange of Thailand ระบบ ASSETASSETระบบ ASSET