วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Z จำนวน 7 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Zeoliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีโอไลต์
Zinc oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังกะสีออกไซด์
Zinc platingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชุบสังกะสี
Zirconไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอร์คอน
Zirconium oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอร์โคเนียมออกไซด์
Zoologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักสัตววิทยา
Zoonosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อจากสัตว์