วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย X จำนวน 3 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Xanthan gumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซนแทนกัม
Xanthine oxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซนทีนออกซิเดส
Xylanaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซแลนเนส